تکمیل فرم خرید
نام فایل

تحقیق بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران و معاونان دستگاه های دولتی شهر تهران

قیمت 12,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >